Kitablar
Bakı Kitab Mərkəzində Rəna Mirqasımova - Fel ilə görüş keçirilib
13.02.2024
Bakı Kitab Mərkəzində Rəna Mirqasımova - Fel ilə görüş keçirilib

Şumerlər, finikiyalılar və digər qədim xalqlar sivilizasiyamıza nələr verib? Bakılıları ayrıca millət saymaq olarmı? Avesta dövrümüzə nə üçün tam şəkildə çatmayıb? Və nəhayət - müqəddəs, sirli ölkə Airyanem-Vaejah harada yerləşib və o, ümumiyyətlə, necə olub? İlk baxışdan bütün bu suallar tamamilə fərqlidir, lakin bugünkü mühazirənin müəllifi, məşhur bələdçi, filoloq Rəna Mirqasımova-Fel Bakı Kitab Mərkəzində keçirilən görüşdə onları birləşdirə bilib. Maraqlı mühazirə qonaqları sehrli bir aləmə -  insanların xoşbəxt olduğu, təbiətlə harmoniyada yaşadığı, bütün iqlim qurşaqlarının təmsil olunduğu, ecazkar heyvanların və balıqların yaşadığı heyrətamiz bir ölkəyə səyahətə aparıb. Bu diyar Airyanem-Vaejah adlanır, bənzərsiz muğam sənətinin vətənidir, və firavanlığa məhkumdur. “Məlumdur ki, bu, mifik ölkədir, lakin mən ona və onun xoşbəxt taleyinə inandım”, - deyə müəllif qeyd edib. Mövzular nə qədər mürəkkəb olsa da, Rəna Mirqasımova-Fel onları qonaqlara sadə dildə, olduqca maraqlı təqdim edib.

 

Sizə necə kömək edə bilərik?